آکورد یار نبودی از امین رستمی

آکورد گیتار یار نبودی از امین رستمی

Amin Rostami –  Yar Naboodi Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Gm


A♭ـــــGm

Gmهمیشه اونی که میخوای A♭بمونه میره

Fmیه جوری میره که سرB♭اغتم A♭نگیره Gm

Gmبهت نگفتم که چشات A♭دیوونگیمه

Fmنفهمیدی که بودنِB♭ تو دلخA♭وشیمهGm

( تو که دلدCmار نبودیA♭ یار نبودی Fmخب چراB♭ موندی

آخه توGm هم عشقو همB♭ باورمو Fmزدی سوزوGmندی ) ۲

GmـــــA♭ـــــGmـــــCm

Gmنذار برم بگیر جلو A♭راهمو عزیزم

Fmبفهم غمای توی چشماB♭مو  A♭عزیزم Gm

Gmبیا بسازیم با هم هرA♭جوری که میشه

Fmدلم میلرزه صحبتِB♭ دوری A♭که میشهGm

 

تو که دلدار نبودی یار نبودی …

GmـــــA♭ـــــGmـــــCm

Cmشاید یکی شبیهِ توCm پیدB♭ا بشهA♭

B♭من اما هیچوقت دیگه عاB♭شق A♭نمیشم Gm

Cmمن عشقو بوسیدم گذCmاشتمشB♭ کنار A♭

B♭من دیگه اون آدمِ B♭سابقA♭ نمیشمE♭

 

تو که دلدار نبودی یار نبودی …

 

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد یار نبودی از امین رستمی
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار