آکورد یعنی تموم از روزبه بمانی

آکورد گیتار یعنی تموم از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani –  Yani Tamom Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی F#m


F#mـــــــــGـــــــــBmــــــــEmـــــــF#m

یعنی F#mتموم حس میکنم Bmاین آخرAین روزای G  با  F#m هم Emبودنه

یعنی Emتموم باید Aبرم وقتی G  دلت Em   با F#mرفتنه

میرم F#m ولــی  Aهرجا برم Bm رویای Aتو صد سال G دیگه F#m م  با Emمنه

میرم Em ولی یادم A بیوفت هرجا Emچراغی روشنهF#m

منBm آرزویی بعدِ تو نداAرم بخوام  F#mکنارِ تو بذاEmرم بری Em6 دووم F#mنمیارم

این Bmزندگی رو بعدِ تو نمیخوAام آخه برF#mام همه ی Emدنیام تویی Em6 دارو F#mندارم

F#mـــــــEm6ـــــــEmــــــF#mــــــAــــــBm

Bmمیری تحمل میکنمF#m  تنهاییوBm

با اینکهG میدونم دلت با خونهA نیست

میریو میموEmنم بهت ثابت Aکنم

هرکیEm تحمل میکنهA دیووEm نه  F#mنیست

منBm آرزویی بعدِ تو ندارم F#m بخوام Dکنارِ تو بذاGرم بری Em6 دووم F#mنمیارم

این Bmزندگی رو بعدِ تو نمیخوF#mام آخه برام Dهمه ی Gدنیام تویی Em6 دارو F#mندارم

منBm آرزویی بعدِ تو ندارم A بخوام Dکنارِ تو بذاGرم بری Em6 دووم F#mنمیارم

این Bmزندگی رو بعدِ تو نمیخوAام آخه برام D همه ی Gدنیام تویی Em6دارو F#mندارم

 

نت و تبلچر های روزبه بمانی

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد یعنی تموم از روزبه بمانی
4.88 از 16 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان