آکورد شهزاده ی بی عشق از ایهام

آکورد گیتار شهزاده ی بی عشق از ایهام

ehaam – Shahzadeye Bi Eshgh Guitar Chords

 ریتم 6/8 گام اصلی Am

 


AmـــــCـــــGmـــــB♭ـــــAm

Amافتاده ام از چشمِ تو Dmوای اگر

Cپای عشـB♭ـقی دگر Gmدر میان Amاست

Amکوهم ولی درمانده ام بی Dmتو

در Cسینه ی B♭من چو Amآتشفشان Gmاست

B♭نگاهم کن Gmبی تو بی برگو Amبارم

B♭تو را من به دستِ Gmخدا میسپارمAm

Amشهزاده ی Dmبی عشق برده ای دیگر از Amیادم

Fهمچو افسانه ای B♭ آخر Gmمیرسی تو به Amدادم

AmشهزادهA ی بی Dmعشق چشم به راهِ تو Amمیمانم

Fدردِ دوری نشست B♭آخر بی Gmتو بر استخوانمAm

AmـــــGmـــــB♭ـــــFـــــAmـــــDm

Amمیگریم به حالِ ناخوشم

Gmدر قلبم تو را نمیکشم

Cمن چون تو B♭  بی Gm وفا Amنباشم

Amغمگینم چو فالِ حافظم

Gmچون شمعی تو آتشم بزن

C من از B♭  غمت Gm رها Amنباشم

 

شهزاده ی بی عشق …

 

 

 

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد شهزاده ی بی عشق از ایهام
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان