آکورد خودخواه از محسن یگانه

آکورد گیتار خودخواه از محسن یگانه

Mohsen Yeganeh – Khodkhah Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Cm

 


خودCmخواه و حریص، پی چیزی که نیست

تو B♭مثل همیشه رد میشی و میشه دوA♭باره سکوت

یه A♭راه روبروت Fmیه جا یه نفرG از من بی خبر

A♭همیشه   همینه   Gmنخواد   و نبینه

Fmصبورم همیشه   E♭اینجوری  Gنمیشه

تو A♭یادت نمیاد   باید Gm یادِ تو داد

Fmمیچرخه زمونه   E♭  اینجور    Gنمیمونه

Cmحالا میخواد Fmهرچی  باشه B♭عشق بعدیت هرA♭کی باشهGm

Cmمنتظرت   Fm میمونم منB♭ خسته میشی A♭میدونم Gmمن.. Cm

Cmحالا میخواد Fmهرچی باشه B♭عشق بعدیت هرA♭کی باشهGm

Cmمنتظرت   Fm میمونم من B♭خسته میشیA♭ میدونمGm من..Cm

2 A♭ــــــB♭ــــــCm

2 CmــــــGــــــFmــــــA♭ــــــFm

 

یه Cmروزی میاد A♭یه روز که زیاد ازم

دورB♭ که شدی Gmمغرور که شدی

A♭اسمت که بیاد Fmحرفت که بشه

Fmمیگم که نخواست دلم G7دست بکشه

A♭نشد دست بکشم از یهGm آدم سرد

کهFm منو از هرچی عشقه بد خاE♭طره   G7کرد

A♭همیشه همینه Gmنخواد و نبینه

Fmصبورم همیشه E♭ اینجوری  G7نمیشه

Cmحالا میخواد Fmهرچی  باشه B♭عشق بعدیت هرA♭کی باشهGm

Cmمنتظرت   Fm میمونم منB♭ خسته میشی A♭میدونم Gmمن.. Cm

Cmحالا میخواد Fmهرچی باشه B♭عشق بعدیت هرA♭کی باشهGm

Cmمنتظرت   Fm میمونم من B♭خسته میشیA♭ میدونمGm من..Cm

 

2 A♭ــــــB♭ــــــCm

2 CmــــــGــــــFmــــــA♭ــــــFm

 

نت و تبلچر خودخواه از محسن یگانه

 

اجرای آکورد خودخواه

 

 

نت و تبلچر های محسن یگانه

به این پست امتیاز دهید.
آکورد خودخواه از محسن یگانه
5 از 2 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان