آکورد سرکوب از علیرضا قربانی

آکورد گیتار سرکوب از علیرضا قربانی

AliReza Ghorbani –  Sarkoob Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی A#m


A#mدر این سرای بی کسی
Fmدر این سرای بی کسی
A#mکسی به درC نمیزند
A#mبه دشت پر ملاله ماFm
به دشت پر ملاله ماC# پرنده پر Cنمیزند
A#mیکی ز شب گرFmفته چراغ برC# نمی Cکند
کسی به کوچهA#m سارِ شب
Fmکسی به کوچه سارِ شب C#در سحر Cنمی زند
نشستهA#m ام نشستهFm ام در انتظاGر این قبار بی C7سراب
دریغ A#mکس چنین شبی
دریغ Fmکس چنین شبیA#m سپیده سر نمیزCند نمیزC7 ند A#m
دله خرابFm من دگر خراب تر نمیشود Cنمیشود نمی شود
A#mکه خنجر غمت
Fmکه خنجر غمت از این خراب ترC نمیزندC7

 

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد سرکوب از علیرضا قربانی
5 از 2 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان