آکورد یه نفر از امین رستمی

آکورد گیتار یه نفر از امین رستمی

Amin Rostami –  Ye Nafar Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Bm


سختهBm باورش برF#mام تو رو دارنG  ازم AمیگیرنBm

Bmسخته بEmاورش Aبرام دیگه دG ستاAتو نگیرمBm

Bmسخته تحمل F#mبكنی یه عمرA آدمی رو كه Gدوسش نداری

Emشبا وقتی دلت Aگریه میخواد Dسرتو رو شوEmنش بذBmاری

Bmسخته واسه منF#m دوریِ چشاتA سخته زندگی Gبدونِ صدات

Emكی مثل خودت Aاینو میدونه Dكی مثل خودم Emمیمیره Bmبرات

( Bmیه نفر میخواد تو رو F#mازم بگیرهA یه نفر كه قدِ من Gدوست نداره

Emیه نفر میخواد منو A تنها بذBmاری Emجای من دستشو تو Aدستات بذارBmه ) ۲

Bm ــــ A ـــــ Em ـــــ Bm ـــــ A ـــــ Em ـــــ G ــــ A ـــــ F#m ـــــ Bm

 

سخته تحمل بكنی یه عمر …

 

به این پست امتیاز دهید.
به این پست رای دهید

دیدگاه خود را بنویسید