آکورد نفس نفس از روزبه نعمت الهی

Rouzbeh Nematollahi – Nafas Nafas Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Gm

 

 


2( DـــــــCmـــــــE♭ـــــــGm )

Gm  وای از  E♭حالِ هم خبر ندCmاریم

Fmدوریمو این تنهاییو Fباور نداB♭ریم

D       وGmای     E♭بغضم با گریه وا نمیشهCm

Fmمیخوام فراموشت کنمF اما نمیـB♭ــشه Dsus4ـــــــDـــــــG

Cmآهِ شبای سردِ من

Gmچیزی نپرس از دردِ من

E♭وقتی خراCmبه حالو روزDم

Cmراهی ندارم بعد از این

E♭چیزی نمیپرسم ببین

Aدارم تو آDتیشت میسوGmزم    G

Cmلعنت به هر Fچی رفتنه

B♭این بغضِE♭ سنگین با منه

Cmسنگین تر Cm6از خوابِ زمسـDـتون

Cmحالم بده Fحالم بده

B♭نفس E♭نفس بند اومده

Aدارم میخوDنم تو خیاGmبون  G

2( GmـــــــDـــــــAـــــــE♭ـــــــــCmـــــــDـــــــCmـــــــE♭ـــــــــGmـــــــCm )

 

وای از حال هم خبر نداریم …

2( GmـــــــDـــــــAـــــــE♭ـــــــــCmـــــــDـــــــCmـــــــE♭ـــــــــGmـــــــCm )

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد نفس نفس از روزبه نعمت الهی
5 از 2 رای

1 دیدگاه دربارهٔ «آکورد نفس نفس از روزبه نعمت الهی»

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان