قیمت گیتار استگ

آخرین قیمت های برند استگ مدل های موجود در بازار ایران


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
StaggSA30D-BSآکوستیکدارد2/250/000
StaggB300 BKباسدارد2/990/000
StaggAB203CE-Nباس آکوستیکدارد4/350/000
StaggSEL-ZEB-HBالکتریکدارد4/500/000
StaggB300 SBباسدارد3/090/000