قیمت گیتار رودریگز

آخرین قیمت های برند رودریگز مدل های موجود در بازار ایران


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
RodriguezCaballero 11کلاسیکندارد5/750/000