.
.

آخرین قیمت های برند آیبانز مدل های موجود در بازار ایران


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
IbanezJEM7V WH Steve Vai Signatureالکتریکدارد45/000/000
IbanezRG655 GKالکتریکدارد21/780/000
IbanezJSM100 VT John Scofield Signatureالکتریکدارد38/000/000
IbanezJEMJR Steve Vai Signatureالکتریکدارد8/690/000
IbanezGSA 60-BKالکتریکدارد4/100/000