.
.

آخرین قیمت های برند فندر مدل های موجود در بازار ایران


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
FenderCD-140SCE SB 0962704232آکوستیکدارد6/570/000
FenderRedondo Spec Matte Bk W/Bag Pآکوستیکدارد9/950/000
FenderSquier Affinity Stratocaster Brown Sunburstالکتریکدارد4/559/000
FenderNewporter Plyr Jetty Black Wnآکوستیکدارد5/600/000
FenderCD-140SCE All Mahoganyآکوستیکدارد6/840/000
FenderPlayer Strat Mn TPLالکتریکدارد10/500/000
FenderDeluxe Roadhouse Stratocaster MN Olympic WhiteElectricالکتریکدارد14/500/000
FenderVintage Modified Telecaster 0301265506الکتریکدارد7/250/000
FenderPlayer Strat Pf PWTالکتریکدارد10/500/000
FenderPlayer Tele Mn Blkالکتریکدارد10/500/000
FenderPlayer Strat Mn Bcrالکتریکدارد10/500/000
Fender
Squier Affinity Series Telecaster Black
الکتریکدارد4/324/000
FenderPlayer Strat Mn 3TSالکتریکدارد10/500/000
FenderPlayer Strat Mn Blkالکتریکدارد10/500/000
Fender
Squire Telecaster 0310202503
الکتریکدارد4/324/000
FenderSquier Vintage Modified Stratocaster 3-Tone Sunburstالکتریکدارد5/822/000
FenderSQ VM JAZZ BASS V OWTباسدارد6/950/000
FenderFlea Jazz Bass 0141020356باسدارد16/680/000
FenderSquier Vintage Modified Stratocaster HSS Sunburstالکتریکدارد5/822/000
FenderSquier 3/4 Stratocaster Mini Rosewood Fingerboard Blackالکتریکدارد2/999/000
FenderSq Vm Jazz Bass 70S Owtباسدارد6/200/000
FenderSquier Vintage Modified Stratocaster HSS Blackالکتریکدارد5/822/000
FenderSquier Vintage Modified Stratocaster Vintageالکتریکدارد5/822/000
FenderSquier Vintage Modified 70S Stratocaster Blackالکتریکدارد6/250/000
FenderSq Vm Jazz Bass 70S Lh Natباسدارد6/200/000