قیمت گیتار آریا

آخرین قیمت های برند آریا مدل های موجود در بازار ایران


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
AriaAK-80کلاسیکندارد2/850/000
AriaFST-200کلاسیکندارد1/280/000
AriaAK-25کلاسیکندارد1/380/000
AriaA-40 Cکلاسیکندارد3/900/000