آکورد خودمم میدونم از سیامک عباسی

Siamak Abbasi – Khodamam Midoonam Guitar Chord

 ریتم 2/4


من یه B♭mعمری با خوE♭mدم جنگیده بودم

عمریA♭ از هر چی زنه ترسیده بوD♭دم

خیری G♭از حسم دلم ندیده بوFmدم

تو که هستیB♭m با خودم جنگی نداE♭mرم

غرقِ A♭آتش بسو صلحِ روزگاD♭رم

میخوام عمرG♭ی سر روی E♭mشونه‌ ت بذاFmرم

( خودمم G♭میدونم E♭mیه وقتا A♭دیوونم D♭تو ولیB♭ آروم E♭mباش

من عاA♭شقم خوبم بی‌ تو دل G♭آشوبم تو ولیD♭ آرومE♭m  Fباش ) ۲

FـــــE♭mـــــFـــــB♭m

FـــــE♭mـــــFmـــــG♭

با ابرِ B♭mتو چشمام بچگی A♭کردنهام همین جوG♭ری خوب Fباش

آرامشِ B♭mدنیام بمون تو A♭رویاهام همین جوG♭ری خوب Fباش

( خودمم G♭میدونم E♭mیه وقتا A♭دیوونم D♭تو ولیB♭ آروم E♭mباش

من عاA♭شقم خوبم بی‌ تو دل G♭آشوبم تو ولیD♭ آرومE♭m  Fباش ) ۲

B♭mـــــFmـــــE♭mـــــFmـــــG♭

امتیاز دهی

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *