آکورد شهر حسود از علی زند وکیلی

آکورد گیتار شهر حسود از علی زندوکیلی

Ali ZandVakili –  Shahre Hasoud Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Cm


CmـــــD♭ـــــFmـــــB♭mـــــCm

Cmما از این شهر غریبِ بی تفاوت کوچ کردیم

از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگرFmدیم

B♭mخونمون رو دوشمونه ما یه آهِ دوره گردE♭یم

E♭ما واقعا با D♭هم چه کرCmدیم

Cmما غنیمتهای بی رویای این جنگای سردیم

زندگیمون کو ببین ما کشته های بی نبرFmدیم

B♭mبی خبر از حالِ هم آواره ی دنیای درE♭دیم

E♭ما واقعا D♭با هم چه کرCmدیم

(تلخه اما B♭mبا هم نبوCmدیم ما آدمای B♭mشهرِ حسوFmدیم

B♭mخسته از کابوسِ E♭رفتن ، A♭دور از اون روزای روD♭شن

D♭بی تفاG♭وت زیرِ این سقفِ کبوCmدیم) ۲

B♭mــــــD♭ــــــFmــــــCــــــB♭mــــــCm

Cmپس بدین فرصتِ خنده D♭هامو

Fmپس بدین شادیِ تو صدCmامو

Cmپس بدین قلبِ عشق آشناB♭mمو

Fmلااقل پس بدین گریه Cmهامو

 

تلخه اما با هم نبودیم …

 

نت و تبلچر آهنگ های ایرانی برای گیتار

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد شهر حسود از علی زند وکیلی
4.29 از 17 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان