آکورد حضوری اتفاقی از چارتار

Chartar – Hozoori Etefaghi Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین گام اصلی F

 


2( CـــــF )

Fمن و تو و زمین حضوAmری اتفاقی Fخطوطِ خالی ازخمیم Amو بی تلاقی

Gmپُر از شنیدنی ترینDm ترانه هائیم Gmببین اسیرِ این سکوEdimتِ بد صدائیم Dm

Dmمی آمیزم با چشمانت Gmاز تو ، در تو ، بی تو هر حادB♭ثه را

Eمی جوشاند در من شعریAm گاهی یادتF در فاصله Amها  A

Dmمی آمیزم با چشمانتGm از تو ، در تو ، بی تو هر حادB♭ثه را

Eمی جوشاند در من شعریAm گاهی یادتF در فاصله Amها

Dmـــــ 2( AـــــGmـــــDm )

Fمن و تو و زمین حضوAmری اتفاقی Fخطوطِ خالی ازخمیمAm و بی تلاقی

Gmنگاهِ بی تفاوتم Dmصدای سردم Gmمن از سرابِ آسموB♭نت توبه کردم

Dmآهای خزون داغِ Amباغِ بی بهاری

Cشبیهِ چهره ام شدم Gmکجای کاری

Am7طنین موج و ساحلمGm خبر نداDmری

 

می آمیزم با چشمانت از تو ، در تو ، بی تو هر حادثه را …

DmـــــAـــــGmـــــDm

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد حضوری اتفاقی از چارتار
5 از 2 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان