آکورد دلتنگ توام از حجت اشرف زاده

Hojjat AshrafZadeh – Deltange Toam Guitar Chord

ریتم 4/4


ای در اینB حادثه ها نام تو آA#mرامش من
ای حواBست به منو حال دل A#mسرکش من
ای Bخیال خوش لبخند تو اG#mمنیت من
ای تو C#همسایه و هم Bگریه و هم A#mصحبت من
دلتنگ توBام که به C#داد دG#mلم برA#mسی
تا عشق تو C#را نفـBـسی ندC#هم به G#mکسی
دلتنگ توBام دلتنگ توA#mام
من گمشدهB ام تو C#مرا به خوG#mدم برA#mسان
تا با C#نفست Bبتپد دلC# تنگ G#mجهان
هی نبضB زمان ای قلب A#mجهان

قامت Bعشق در آیینه ی ماه C#افتاده
بر دلم C#شوری از این عشق به راه Bافتاده
میشود Bدور تر چشم جهان C#دور تو گشت
ای کهC# تنهایی و تنها به تو باBید برگشت
دلتنگ توBام که به C#داد دG#mلم برA#mسی
تا عشق تو C#را نفـBـسی ندC#هم به G#mکسی
دلتنگ توBام دلتنگ توA#mام
من گمشدهB ام تو C#مرا به خوG#mدم برA#mسان
تا با C#نفست Bبتپد دلC# تنگ G#mجهان
هی نبضB زمان ای قلب A#mجهان

امتیاز دهی

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *