آکورد دلیل زندگی از حمید طالب زاده

آکورد گیتار دلیل زندگی از حمید طالب زاده

Hamid Talebzadeh –  ِDalile zendegi Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی F#m


نمیشهF#m با تو بد Dشد نمیـEـشه با تو سردC#m شد
تو رBmو میبینمE و آشوب F#m میشمE
F#m دلیل زندC#mگیمیE  ته F#7 دیووBmنگیمی
بدم Bبا دیدن C#m تو خوب F#m میشم C#m
حسوF#mدی میکنم Dحتی به اونBm  شالD  رو Eموهات
به C#mعطر اون Bmلباست که C#mهمیشه هستF#m همرات
برام لبخند بزن D که بیقرBmاری ها B7م زیاEده
منم C#mاون که تو رو Bmبه همه کسC#m ترجیحBm داده    F#mـــــD
D7اومدی با دلمC#m یکی شدEی  اومدF#7ی دلیل Bmزندگیم شدی
Dیکی یدونمC#m  شدی F#mبهونه ام
با تو بریدم C#mمن از همه E نباشی F#7روزای من Bmجهنمه
شدی آروم آرومC#m عزیز تر از F#m این جوDنم ــــــEـــــــD
A نمیشه Bmنمیشه دستاتD  از  B7دستام E جدا C#m شه  E
Bmمحاله یه روزیF#m  عشـDــقمون C#m از هم F#mبپاشه
توA مثل یه Bmمعجزه برDام   B7پر از امیدEی
چهBm خوبه F#m  تو  D روزای C#m بدم از راهD رسیدیBmــــــF#mــــــD

 

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد دلیل زندگی از حمید طالب زاده
5 از 2 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان