آکورد وابستگی از محسن ابراهیم زاده

آکورد گیتار وابستگی از محسن ابراهیم زاده

 Mohsen Ebrahim Zadeh –  Vabastegi  Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Fm


تو Fmچی داری
تو B♭mچشات Fmچی داری
B♭mتوی نگاFmت دلم داره میره B♭mبرات
چشات که باز و بستهFm میشه
B♭mدلم میمیرهFm زنده میشه
B♭جلو چشم
F#دو دقیقه نباشیFm نمیشه
همه چی مونB♭m وسطه
Fmکی میگه آخه B♭mغلطه
Fmیار برت باشهB♭ و دلبر F#نازت آخD#m که چهB♭m لوبته
Fmتا صبح که بیدارB♭mم
Fmدل دست کی B♭mدادم
خودش میدونه من به اون دیوF#ونه D#mوابستگی B♭mدارم
Fmتا صبح که بیدارمB♭m
Fmدل دست کی B♭mدادم
خودش میدونه من به اون دیوF#ونه D#mوابستگی B♭mدارم
Fmدل من رو دلــFm7mــت بدG#جوری قفله درB♭گیره
Fmوقتی زل Fm7mکه همیزنی G#من دلم واسه تو B♭میره

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد وابستگی از محسن ابراهیم زاده
5 از 6 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان