آکورد بشمار3 از امید افخم

Omid Afkham – Beshmar3 Guitar Chord

 ریتم 6/8 شاد گام اصلی Bbm

 


B♭mعاشقم عاشقِ اونG♭ صورتِ خوش رنگ و لعاFmبت

A♭تو چی داری که دلِ D♭من شده مجــB♭ـنون و خراE♭mبت

G♭من حسادت میکنمE♭m به هر کی مبیبنه تو رو

A♭یا اصلا حتی به هر D♭کسی که میبینی تو خواE♭mبت ، تو خوFmابت  F

B♭mقلبِ من آرومه کنارِE♭m تو دلمFm قرصهB♭m

G♭هر جا که لب تر کنی دلE♭m میرسهFm بشمر B♭mسه

Fmدیگه حالِ منو هیچـB♭ـکسی نمیپرE♭mسه

Fmمیدونن پیشِ تو خوG♭بم  G♭ـــــA♭

B♭mقلبِ من آرومه کنارِE♭m تو دلمFm قرB♭mصه

G♭هر جا که لب تر کنی دلE♭m میرسه Fmبشمر B♭mسه

Fmدیگه حالِA♭ منو هیچـB♭ـکسی نمیپرE♭mسه

A♭میدونن Fmپیشِ تو خوG♭بم    G♭ـــــA♭

G♭ـــــB♭mـــــFmـــــE♭mـــــB♭m

A♭ـــــFmـــــB♭mـــــFmـــــE♭m

G♭ـــــFmـــــA♭ـــــE♭mـــــB♭

A♭ـــــG♭

منB♭m جونمو میدم برات ، A♭خودم میمیرم به جات

E♭mفدای اون خنده هات A♭کسی نمیتونه جاتو بگیره توFm قلبِ پریشونمو

B♭بمونی میموE♭mنمو A♭نگو نمیتوD♭نمو

A♭کسی نمیتونه Fmجاتو بگیره چون

 

قلبِ من آرومه کنارِ تو دلم قرصه …

A♭ـــــG♭ـــــB♭m

قلبِ من آرومه کنارِ تو دلم قرصه …

به این پست امتیاز دهید.
به این پست رای دهید

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان