آکورد کجایی از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار کجایی از احسان خواجه امیری

 Ehsan Khajeh Amiri –  Kojayi Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی E


Eباز یه A♭mبغضی گلوAمو گرEفته
 Eباز همونA♭m حس دAرد جدEایی
 Eمن امرAوز کجاEمو تو Aامروز Eکجایی
 Eحال تو A♭mبدتر از Aحال من Eنیست
 Eپشت این A♭mگریه خالیA شدن Eنیست
 Eهمه Aدرد دEنیا یه شب دAرد من Eنیست
 Eتو از  G♭mقبله ی D♭m من     G♭m گرفتی D♭mخدا رو
 G♭mکجاییE ببینی یه شب Aحال ماE رو
 G♭mفقط حال من D♭mنیست که G♭mغرق  D♭mعذابه
 G♭mببین حال Eمردم مثه Aمن خرBابه
 Eکجایی


نت و تبلچر های احسان خواجه امیری

به این پست امتیاز دهید.
به این پست رای دهید

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان