آکورد گیتار چشم تو از مهدی یراحی

آکورد گیتار چشم تو از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi –  Cheshme To Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی C#m


C#mچقدر موجِ موهات به دریا میاد

چقدر Bبا تو ساحل تماشاییه

سرتA رو گذاشتی روی شونمو

چقدر Eحسِ این Eلحظه Aرویاییه G#

موهاتوC#m نبندو رها کن تو باد

موBهات وقتی که بازه زیباتره

Aکنارت پر از حسِ خوشبختیم

تو که Eباشی این Eزند A گی  G#بهتره

G#mچشمِ تو انگیزه ی عاشق شدC#mنو به وجودBم داده F#m

قلبِ من از دیدنِ زیباBییات به AتپشF#m افتادهG#

G#mچشمِ تو انگیزه ی عاشق C#mشدنو به وجودBم دادهF#m

Bقلبِ من از دیدنِ زیباG#mییات به تپشF#m افتاده G#

مثه Eخواب میموBنه این Aلحظه ها

که دستاEی تو E توی A دستِ Bمنه

چه اG#mحساسِ نابیA چه Bآرامشی

الان F#mبهترین G#mوقتِ دل C#mبستنه

غروEبو نگاBهِ تو و Aخنده هات

منو Eحالِ خوEبی Aکه دارم Bباهات

تو گوشم G#mبگو Aهستی تا Bآخرش

تا من زندF#mگیمو G#بریزم به پات

چشمِ تو انگیزه ی عاشق شدنو …

 

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد گیتار چشم تو از مهدی یراحی
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید

آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان