آکورد نرو از مهدی احمدوند

آکورد گیتار نرو از مهدی احمدوند

Mehdi Ahmadvand –  Naro Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Am


تو Amکه نیستی هوا یه جوریه انگار خفس

بذار Emببینمت قول میدم آخرین دفعس

تو که Dmنیستی درارو بستم حبسم با خودم

یه چندEm تا میله کم داره اتاق عین قفس

تو که Amنیستی شب و جاده تا هرجا که بره

به هرEmجا میرسم هی، هی خاطره

تو کهDm رفتی خودت خاطره هاتو عشقتو

بهEm هر در زدم این دل نشد از یاد ببره

تو Amکه رفتی من دق کردم

دو Amسه شبم هق هق کردم

Emانقده از عشق خوندم که همه رو عاشق کردم

Dmچرا منو ول کردی چرا دل دل کردی

Emچرا دل و احساسو یهویی باطل کردی

اصلا Amبذار اسممو دGیوونه Emبذار هرکی نمیدFونه

بدFونه که دیگه Emنمیتونه Dmدل من بدونتEm

انقدAmر از دست تو حرGص خوردم

تنهاEmیی از تو به اFرث بردم

تو Fکه نیستی Emچقدر تنگه Dmدل من به Emجونت

Am نرو G      F  خالی نکن دEmست

Amمنو  G      F این منه وابستهEm

Am نرو G      F  بسه دیگه Emبسه

Amنبودت G      F قلبمو شکستهEm

توAm دلت مهمونمG کردیEm بعدشم پنهونمF کردی

Amرفتی تو زندEmونم کردی Dmگوشه ی Emاین خونه

Amتو منو مجنونم GکردیEm بعدشم مجبورFم کردی

کهAm برم و دورم کرEmدی  Dmاینجوری Emنمیمونه

اصلا Amبذار اسممو دGیوونه Emبذار هرکی نمیدFونه

 

بدFونه که دیگه Emنمیتونه Dmدل من بدونتEm

 

انقدر از دست تو …

 

 

اجرای تصویری آکورد نرو

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد نرو از مهدی احمدوند
4.73 از 11 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان