آکورد عشق دورم از سیامک عباسی

آکورد گیتار عشق دور از سیامک عباسی

Siamak Abbasi – Eshghe Door Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Am


Amعشق دAm7ورم تا Amتو هستی من صبوDmرم
کوGهم اما پیش Fdimچشمات بی Amغرورم
Amعشق دAm7ورم من Gmیه راه بی عبوDmرم
سوGت و کورم با تو Fdimاما غرق Amنورم

Am عشق دورFم هرDmجا باشی
من خوGدم رو میرEmسونم
Cتا کنارت زندFگیمو بگذروDmنم
با Fتو باشم با تو Dmای نامهربوEنم

ای Amقرار بی قرFاری هایG نابمEm
ماه Gمن باش تا به Cاین شبها Fبتابم
من کوDmیری تشنهF ی یک قطره Eآبم

Amدوری اماG تو قلبم مهموFنی
حرGفای ناEmگفتمو میAm دونی
Fاین روزایG تلخ از Dmیادم میره
Emتنها Dmتویی که یادم می Amمونی
Emتو میای وDm کنارم Fمیمونی
Am عشق دورFم هرDmجا باشی
من خوGدم رو میرEmسونم
Cتا کنارت زندFگیمو بگذروDmنم
با Fتو باشم با تو Dmای نامهربوEنم

ای Amقرار بی قرFاری هایG نابمEm
ماه Gمن باش تا به Cاین شبها Fبتابم
من کوDmیری تشنهF ی یک قطره Eآبم

 

 

اجرای آکورد و ملودی عشق دورم

 

 

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد عشق دورم از سیامک عباسی
4.43 از 7 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان