آکورد شیدایی از بابک جهانبخش

آکورد گیتار شیدایی از بابک جهانبخش

 Babak Jahanbakhsh – Sheydaei Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی Bm


Bmدر رهت جان بدهم پاG به خطر ها بنهم
Emاز سر و سامان برهم F#mلب تر کن
Bmبه همان Emشیوه که با Aناز رساندی
Dتو بیا Gو آتش Emقلب مرا F#بیشتر کن
Aعاشقت هستم و این Gعشق گرفت Emعالم را
Gاز تو دارم همه خوF#mشبختی و اقبالم را
Aبه کدام شیوه به تو Gشرح دهم حالم را
Dتو که هرEm ثانیه Gتحویل کنی Bmسالم را
Bmآنقدر عاشقت هستم که حوAاسم پرت است
F#mبه تو جان Dمیدهم این Aقید بدون Gشرط است
Emغیر تو هیچکسی پیلهA ی من را F#mنشکست
Bmغیر تو هیچ کسی دور من Aانگاری نیست
Aغیر تو در تن من حس دگر Gجاری نیست
Emتو خودت خوبی وگرAنه به تو F#mاصراری نیستBm
Bmمن که بیمار توام Gعاشق وشیدای توام
Emاز منه خسته پرF#mستاری کن
Bmهر دعاییEm بکنم حاAجت دلخوDاه تویی
Gای همه Emکاره ی قلبم آمدF3م کاری کن
Aعاشقت هستم و اینG عشق گرفت Emعالم را

 

نت و تبلچر های بابک جهانبخش

به این پست امتیاز دهید.
آکورد شیدایی از بابک جهانبخش
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان