آکورد دریابم از محسن یگانه

آکورد گیتار دریابم از محسن یگانه

Mohsen Yeganeh –  Daryabam Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Dm


Dmدریابم Cیکم Dmاین منه Cراضی به کم
Dmباش عذاCبم بده من Dmمحاله چیزی Cبگم
Dmباش برنجونC منو این Dmمنه بی گناCهو
بکش Dmبه زنجیر Cعشق این دل B♭سر به Aراهو
Gmچشات که سمت من نیست حال خوشی Dmندارم
B♭اگه بذاری بری که وای Cبه روزگارم
Dmوای خدا Cتو ببین Dmحال خراب Cچشاش
B♭منو میکشهC میبره Gmانگار سرابه چشاAش
Dmکم نگام Cمیکنه اما Dmکمشم Cخوبه
B♭تو چشاش Cغم هست اما Gmغمشم خوبهA
Dmوای خدا Cتو ببین Dmحال خراب Cچشاش
B♭میشه گمراهم Cکنه Gmانگار سرابه Aچشاش
Dmکم نگام Cمیکنه اما Dmکمشم Cخوبه
B♭تو چشاش Cغم هست Gmاما غمشم خوبهA
Dmدست تو Cدستم بذار Dmچشم ازم Cبرندار
Dmباش تو Cدنیای من بمون Dmخوب و بدش پای Cمن
Dmصاف ساده مهرCبون آره Dmاینجوری با من Cبمون
Dmرد نشو آسون Cازم نرو B♭رو برنگردون Cازم
Gmآخه چشات که سمت من نیست حال خوشی Dmندارم
Gmاگه بذاری بری که وای B♭به روزگاCرم
Dmوای خدا Cتو ببین Dmحال خراب Cچشاش
B♭منو میکشهC میبره Gmانگار سرابه Aچشاش
Dmکم نگام Cمیکنه اما Dmکمشم Cخوبه
Dmتو چشاش Cغم هست Dmاما غمشم Cخوبه
Dmوای خدا Cتو ببین Dmحال خراب Cچشاش
B♭میشه گمراهم Cکنه Gmانگار سرابه Aچشاش
Dmکم نگام Cمیکنه اما Dmکمشم Cخوبه
Dmتو چشاش Cغم هست Dmاما غمشم Cخوبه

 

 

نت و تبلچر های محسن یگانه

به این پست امتیاز دهید.
به این پست رای دهید

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان