آکورد فکر تو از محسن یگانه

آکورد گیتار فکر تو از محسن یگانه

Mohsen Yeganeh – Fekre To  Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


Gmفکر تو تنها کرد منو از A♭همه دورم کرد

Gmچشامو بستم رو همه A♭عشق تو کورم کرد

Cmیخ زده بودمB♭ تو خوA♭دم B♭عشقه تو آبم Gmکرد

Cقبلِ تو آروم Fmبود دلمE♭ عشق Fmخرابم Gmکرد

( Cm فکر توB♭ پیرم A♭کرد B♭بهونه گیرم Gmکرد

Cاز همه سیرم Fmکرد E♭فکرت Fmاسیرم Cmکرد)2

CmـــــFmـــــE♭ـــــFmـــــCـــــGmـــــB♭ـــــA♭ـــــB♭ـــــCm

Cmدیدی که عشقتB♭ کم A♭نشد   اB♭ز دل دیووGmنم

Cرفتم فراموFmشت E♭کنم Fmدیدم Cmنمیتونم

Cmعادت هر B♭لحظم A♭شده  B♭فکر کنم اینجاGmیی

Cسهمم از عشقت Fmاین نبود E♭این Fmهمه تنهاGmیی

فکر تو …

CmـــــFmـــــE♭ـــــFmـــــCـــــGmـــــB♭ـــــA♭ـــــB♭ـــــCm

 

اجرای تصویری فکر تو از محسن یگانه

 

 

نت و تبلچر های محسن یگانه

به این پست امتیاز دهید.
آکورد فکر تو از محسن یگانه
5 از 6 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان