آکورد عشقم این روزا از محمد علیزاده

آکورد گیتار عشقم این روزا از محمد علیزاده

Mohammad Alizadeh –  Eshgham In Rooza Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Bbm


دB♭mلی رو زیر پا گذاشتی
Fmکه قبل تو شکستگی داشت
G♭حال منه عاA♭شق
به E♭mکی بجز تو بستگی A♭داشت
D♭تهش واسه G♭منو تو چی B♭mداشت
یه گوشه از B♭mتموم دنیا
Fmتو قلب تو برای من بود
G♭کفره ولیA♭ میگم
E♭mچشای تو خدای منA♭ بود
D♭شروعتG♭ انتهای منB♭m بود
عB♭mشقم این روزا G♭هوای تو هوامو بد Fmکرده
یکی A♭برات دوباره تبG♭ کرده
 B♭   باورE♭m کن
A♭عشقم باور کن که باورم نمیشهG♭ تنهایی
میE♭m بینمت هنوزم اینجاD♭یی
باورB♭m کن
B♭mدلتنگیG♭ یعنی تو دلشوA♭ره یعنی Fmتو
G♭تو بی منFm می میری میE♭m میرم 
A♭من بیFm تو

نت و تبلچر های محمد علیزادهبه این پست امتیاز دهید.
آکورد عشقم این روزا از محمد علیزاده
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان