آکورد صورتک از مهدی یراحی

آکورد گیتار صورتک از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi –  Souratak Guitar Chord

ریتم : ۴/۴


AmــــــB♭ـــــCـــــdmdmStyle="font-size:12pt;font-family:'trebuchetms',geneva,sans-serif;">dm /S

کجاست اون خندهDm های کوCچیک

بپرس از Dmقابِ عکسِ رو Cمیز

چقدر یه B♭دفعه ریختیم بهم هی

ریختیم به هم Amهی

یه صورDmتک رو صورتاموCن همش فرارDm از اشتباهموCن

بخارِ باB♭رون رو شیشه است

و بارون همیشه است با Amغمش

B♭تو ذهنِ من تو جا گذاشتی یه Amمشت از خاطراتمونو

Gmتو نیستی من چرا بموAm نم B♭چجوری سر کنم جنوCنو   B♭

B♭تو این خیابونای تاریک زیاAmدن آدمای تنها

Gmکجای این شبِ شلوAmغی B♭صدامو میشنوی ازC اینجاB♭

یهB♭ کابوس بغل کرده شبهامو 

Cنیستی Amنمیبینم فردامو 

Gmباور نکرAmدم این تنها شدDmنو

C   میترB♭سم از این حالِ سردرگم 

Cخستم همین Amبارو درکم کن 

Gmبی تو نمیبینمAm هیچوقت خودB♭مو

 

B♭ـــــCــــــB♭ـــــB♭ـــــGmـــــAmــــــB♭ـــــAـــــAmـــــB♭ـــــــــــAmـــــB♭

 

تو ذهنِ من تو جا گذاشتی …

B♭تو این خیابونای تاریک زیاAmدن آدمای تنها

Gmکجای این شبِ شلوAmغی صدB♭امو میشنوی از Cاینجا

 

 

اجرای تصویری آکورد صورتک

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد صورتک از مهدی یراحی
4.98 از 40 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان