آکورد دل نکن از بهنام بانی

آکورد گیتار دل نکن از بهنام بانی

 Behnam Baani –  Del Nakan Guitar Chord

 ریتم 2/4


Gmنه نرو Fmدیوونم Gmنکن Fmنرو داغونم Cmنکن
A#نرو عشق تو G#هنوز تو دD#لمه
Gmنه نگو Fmاینجور Gmبهتره داFmره رنگم می Cmپره
A#داری تنهام میزG#اری مثل همه D#
Cmدل نکن آخه دFmلم به مو بندA#ه
بری دیگه D#لبام نمی خندG#ه
مگه آدم Fmاز عشقش انقدر ساA#ده رد میشهD#
آروم آرCmوم اومدی به Fmدلم نشتی A#تو
منو مثلD# همه شکستی G#تو
مگه Fmکسی که انقد عاشقA# بوده بد D#میشه
D#ــــــFmــــــG#ــــــD#ــــــA#ــــــFmــــــCm

Cmچجوری می تونی G#انقد عوض شی
A#آخه دلت بگو D#خسته شدی از چی
G#منی که با همه خوب و Fmبدت ساD#ختم
Cmچجوری دلت میاد بری ساده
A#بگی که مثل تو واD#سم زیاده
G#منو کی از چشمایFm تو اندD#اختم

دل نکن آخه …

 

اجرای تصویری آکورد دل نکن

 

نت و تبلچر دل نکن از بهنام بانی

نت و تبلچر های بهنام بانی

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد دل نکن از بهنام بانی
5 از 6 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان