آکورد حواسم نیست از بابک مافی

آکورد گیتار حواسم نیست از بابک مافی

Babak Mafi – Havasam Nist Guitar Chord 

 ریتم 2/4 گام اصلی Em 

 


Emباز خوندم واسه Fتو
DmهمونجوAm ری F هنوز موندم واسه Emتو
EmمیمیرFم بگیG به من احساAmستو
AmمیمیرمEm
EmمیمیرمDm
DmمیمیرمEm
حواسم Amنیست شدFی همه کس منEm
Emحواسم Gنیست توAیی دلواپس Dmمن
Emحواسم نیستAm
حوAmا Gسم Fنیست Fشدی همه کس Emمن
Emحواسم Gنیست توAیی دلواپس Dmمن
Emحواسم نیستAm
Amهمه دیدن کهDm میخندم Amوقتی اینجاEmیی
Gهمه دیدن Fکه میمیرم Emوقتی تنهاییAm
Cواقعی بود Dmته چشمام Amهرچی میدEmیدی
Gهرچی خوندم Fهرچی گفتم هرEmچی میشنیدAmی
Amحواسم نیست Fشدی همه کس Emمن
Emحواسم Gنیست توAیی دلواپس Dmمن
Emحواسم نیستAm

 

نت و تبلچر حواسم نیست از بابک مافی

اجرای آکورد حواسم نیست از بابک مافی

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد حواسم نیست از بابک مافی
5 از 5 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان